Akce školy

Říjen

2. 10.

 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (3. tř.)
 • 3. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

3. 10.

 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (4. tř.)
4. 10.
 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (2. tř.)

5. 10.

 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (5. tř.)
 • 4. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

6. 10.

 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (6. a 7. tř.)

9. 10.

 • 5. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

11. 10.

 • 6. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ
 • Divadélko nekouše - vystoupení pro děti 1. i 2. stupně

12. 10.

 • Dopravní výchova 4. třídy v Hlučíně

16. 10.

 • 7. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

17. 10.

 • 5. setkání s rodiči v rámci grantu MŠMT MÁME RÁDI NAŠI ŠKOLU (přenášející PhDr. Nora Gavendová). Téma: Geny a výchova dítěte

18. 10.

 • Preventivní program pro 8. a 9. tř. v Hlučíně: Láska ano, děti ještě ne

19. 10.

 • 8. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

20. 10.

 • Nácvik evakuace osob v ZŠ

24. 10.

 • 9. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

30. 10.

 • 10. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

Listopad

6. 11.
 • Velká soutěž v ZOO Ostrava (Mgr. Tichá)

7. 11.

 • 6. a poslední setkání s PhDr. Norou Gavendovou pro rodiče žáků ZŠ, téma: Účinné strategie při výchově neklidného a agresivního dítěte

8. 11.

 • Recitační soutěž a Gymnáziu J. Kainara v Hlučíně (soutěžící Hana Konečná, příprava     a doprovod Mgr. Plačková)

10. 11.

 • Dopravní výchova pro žáky 8. tř. (Hlučín)
 • Účast 9. tř. na pietní akci Den válečných veteránů (Mgr. Řehánková, Mgr. Žvaková)

14. 11.

 • Cestopisný pořad T. Kubeše pro 1. st.: INDIE

15. 11.

 • Preventivní program pro 3. tř.: Komunikace a vztahy ve třídě

28. 11.

 • Naučný program pro 1. st. STAŘENKA MORAVA VYPRÁVÍ

Prosinec

1. 12.

 • Informa Ostrava - žáci 8. a 9. tř. se měli možnost seznámit s nabídkami středních škol a učilišť v příštím školním roce

 • Rozsvícení vánočního stromu v obci - koledy nacvičily                           Mgr. Bachroníková a Mgr. Fojtíková

5. 12.

 • Žáci 9. třídy prošli obcí v kostýmech Mikuláše, čertů a andělů

8. 12.

 • Mikulášské karaoke v Kulturním domě Šilheřovice (akce UR).             Žáci 9. třídy postrašili tradičně všechny menší děti i Klub důchodců, přijely i děti z partnerské školy v Chalupkách (Mgr. Hluchníková)

11. 12.

 • Inventarizace majetku ZŠ (Mgr. Hlaváčková)

22. 12.

 • Návštěva kina v Ostravě (6. - 8. tř.), 9. tř. bowling v Ludgeřovicích

Únor

1. 2.

 • Výtvarná soutěž LANDECKÉ POVĚSTI - 9. tř. - 1. místo (Mertová, Jurošková, Krzikallová)

8. 2.

 • Olympiáda v Aj v Opavě - Ondřej Volejníček

9. 2.

 • Zahájení kroužku VŠEZNÁLEK pro předškolní děti

14. 2.

 • Preventivní program pro 4. a 5. tř. NECH MĚ BÝT

17. 2.

 • Maškarní ples UR v Šilheřovicích, na který přijela i partnerská škola z Chalupek

23. 2.

 • Recitační soutěž v Hlučíně
  • Návštěva 8. tř. v CENTRU TRAMPOLÍN - cena za 1. místo na dětském maškarním plese UR

27. 2.
 • 7. - 9. tř. navštívila Svět techniky v Ostravě

Březen

2. 3.

 • Preventivní program pro 1. st. ZDRAVÍ MÁME JENOM JEDNO

5. 3. - 9. 3.

 • Lyžařský výcvik pořádaný UR ve Filipovicích, Hotel Stará pošta

10. 3.

 • Vítání občánků - program ZŠ

15. 3.

 • 11. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

17. 3.

 • Den pro ženu - akce UR, na které vystoupili žáci ZŠ

20. 3.

 • Soutěž v ZOO Ostrava
 • Akce v ZŠ Chalupky VÍTÁNÍ JARA

21. 3.

 • Preventivní program pro 6. a 7. tř. VZTAHY VE TŘÍDĚ A KOMUNIKACE 

22. 3.

 • 12. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

24. 3.

 • Bruslení ve sportovní hale v Bohumíně - akce UR

29. 3.

 • 13. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

Duben

4. 4.

 • 14. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

6. 4.

 • Zápis dětí do 1. tř. (nastoupí 11 žáků)
 • UKLIĎME ČESKO - celostátní akce, ZŠ ve spolupráce s OÚ pomohla uklidit obec a její okolí
 • Na ZŠ a MŠ Šilheřovice proběhla prověrka BOZ - bez připomínek a závad

9. 4.

 • Afrika - naučná přednáška pro celou ZŠ

12. 4.

 • 15. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

17. 4.

 • 16. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

18. 4.

 • Návštěva Mgr. Herberta Pavery - přednáška pro 8. a 9. tř. Poslanecká sněmovna

26. 4.

 • Přátelské setkání pátých tříd základních škol Markvartovice a Šilheřovice (turnaj v tělocvičně a prohlídka školy)