Akce školy

Říjen

2. 10.

 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (3. tř.)
 • 3. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

3. 10.

 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (4. tř.)
4. 10.
 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (2. tř.)

5. 10.

 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (5. tř.)
 • 4. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

6. 10.

 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (6. a 7. tř.)

9. 10.

 • 5. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

11. 10.

 • 6. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ
 • Divadélko nekouše - vystoupení pro děti 1. i 2. stupně

12. 10.

 • Dopravní výchova 4. třídy v Hlučíně

16. 10.

 • 7. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

17. 10.

 • 5. setkání s rodiči v rámci grantu MŠMT MÁME RÁDI NAŠI ŠKOLU (přenášející PhDr. Nora Gavendová). Téma: Geny a výchova dítěte

18. 10.

 • Preventivní program pro 8. a 9. tř. v Hlučíně: Láska ano, děti ještě ne

19. 10.

 • 8. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

20. 10.

 • Nácvik evakuace osob v ZŠ

24. 10.

 • 9. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

30. 10.

 • 10. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

Listopad

6. 11.
 • Velká soutěž v ZOO Ostrava (Mgr. Tichá)

7. 11.

 • 6. a poslední setkání s PhDr. Norou Gavendovou pro rodiče žáků ZŠ, téma: Účinné strategie při výchově neklidného a agresivního dítěte

8. 11.

 • Recitační soutěž a Gymnáziu J. Kainara v Hlučíně (soutěžící Hana Konečná, příprava     a doprovod Mgr. Plačková)

10. 11.

 • Dopravní výchova pro žáky 8. tř. (Hlučín)
 • Účast 9. tř. na pietní akci Den válečných veteránů (Mgr. Řehánková, Mgr. Žvaková)

14. 11.

 • Cestopisný pořad T. Kubeše pro 1. st.: INDIE

15. 11.

 • Preventivní program pro 3. tř.: Komunikace a vztahy ve třídě

28. 11.

 • Naučný program pro 1. st. STAŘENKA MORAVA VYPRÁVÍ

Prosinec


1. 12.

 • Informa Ostrava - žáci 8. a 9. tř. se měli možnost seznámit s nabídkami středních škol a učilišť v příštím školním roce

 • Rozsvícení vánočního stromu v obci - koledy nacvičily                           Mgr. Bachroníková a Mgr. Fojtíková

5. 12.

 • Žáci 9. třídy prošli obcí v kostýmech Mikuláše, čertů a andělů

8. 12.

 • Mikulášské karaoke v Kulturním domě Šilheřovice (akce UR).             Žáci 9. třídy postrašili tradičně všechny menší děti i Klub důchodců, přijely i děti z partnerské školy v Chalupkách (Mgr. Hluchníková)

11. 12.

 • Inventarizace majetku ZŠ (Mgr. Hlaváčková)

22. 12.

 • Návštěva kina v Ostravě (6. - 8. tř.), 9. tř. bowling v Ludgeřovicích