Září

Od 1.9.2018 byl ZŠ a MŠ Šilheřovice schválen projekt MŠMT pro podporu vzdělávání Šablony II v celkové výši 1 253 176 Kč. Zahrnuje podporu školních asistentů v ZŠ a MŠ, výuku s rodilým mluvčím, projektové dny ve škole i mimo školu, doučování žáků, pro ŠD ICT (pořízení tabletů)   a čtenářské kluby včetně zakoupení knih. Projekt bude realizován během 2 let v MŠ, ZŠ a nově i ve ŠD. Pro výuku žáků bude jistě velkým přínosem.

3. 9.

 • Slavnostní vítání dětí do 1. tř. (Mgr. Kačmářová)
 • Do 1. třídy nastoupilo 11 žáků (6 chlapců a 5 dívek), třídní učitelkou je Mgr. Ludmila Hlaváčková
 • V letošním školním roce navštěvuje ZŠ v Šilheřovicích 153 dětí.

18. 9.

 • Zahájení plaveckého výcviku (celkem 8 lekcí) pro 2. - 4. třídu v Kravařích

26. 9.

 • Dopravní výchova pro 3. třídu na dopravním hřišti v Hlučíně

Říjen

8. 10.

 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (4. tř.)

10. 10

 • Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (3. tř.)

12. 10.

 • Setkání s jubilanty - program připravila Mgr. Paterová se 3. tř.

15. 10.

 • Program canis terapie na 1. st. ZŠ

17. 10.

 • Dopravní výchova v Hlučíně pro 4. tř.
 • Mezinárodní soutěž příhraničních škol ve zpěvu v Chalupkách 3. místo obsadily žákyně 3. tř. Tereza Satke a Kristina Balejová

24. 10.

 • Preventivní program pro 1. a 2. tř.

26. 10.

 • Recitační soutěž - Gymnázium J. Kainara Hlučín, naši školu reprezentovala žákyně 7. tř. Hedvika Zajíčková, obsadila nádherné    2. místo

31. 10.

 • Renarkon - preventivní program pro 4. tř. - Komunikace a vztahy ve třídě

Listopad

2. 11.

 • Halloween - projektová výuka na 1. st. ZŠ

5. 11.

 • Žáci 9. tř. navštívili s výchovnou poradkyní Mgr. Řehánkovou Úřad práce v Ostravě

10. 11.

 • Noc strašidel - akce UR na Baumšuli

11. 11.

 • Den veteránů - slavnostní mše svatá a položení kytic na hrob padlých vojáků v obou světových válkách

13. 11.

 • Dopravní výchova pro žáky 8. tř. v Hlučíně (Mgr. Plačková)

14. 11.

 • Staleté kořeny - dějepisná přednáška pro žáky 7. - 9. tř. ke 100. výročí vzniku ČSR

15. 11.

 • Prevence patologických jevů - přednáška pro 3. tř.
 • Soutěž v ZOO Ostrava - zástupci 6. - 9. tř. (Mgr. Tichá)

29. 11.

 • Třídní schůzky a vánoční výstava výt. prací v budově ZŠ 2. stupně na ulici Kostelní 230

30. 11.

 • Rozsvěcení vánočního stromu na Baumšuli - akce OÚ

  (zpěv - žáci 5. - 9. tř.)

Prosinec

3. 12.

 • Prima pokusy - 1. - 3. tř.

4. 12.

 • Prima pokusy - 4. - 5. tř.

6. 12.

 • Žáci 9. třídy prošli obcí v kostýmech Mikuláše, čertů a andělů

11. 12.

 • Inventarizace majetku ZŠ (Mgr. Hlaváčková)

21. 12.

 • Návštěva 6. tř. v domově důchodců v rámci akce

  JEŽÍŠKOVA VNOUČATA