Září

Od 1.9.2018 byl ZŠ a MŠ Šilheřovice schválen projekt MŠMT pro podporu vzdělávání Šablony II v celkové výši 1 253 176 Kč. Zahrnuje podporu školních asistentů v ZŠ a MŠ, výuku s rodilým mluvčím, projektové dny ve škole i mimo školu, doučování žáků, pro ŠD ICT (pořízení tabletů)   a čtenářské kluby včetně zakoupení knih. Projekt bude realizován během 2 let v MŠ, ZŠ a nově i ve ŠD. Pro výuku žáků bude jistě velkým přínosem.

3. 9.

  • Slavnostní vítání dětí do 1. tř. (Mgr. Kačmářová)
  • Do 1. třídy nastoupilo 11 žáků (6 chlapců a 5 dívek), třídní učitelkou je Mgr. Ludmila Hlaváčková
  • V letošním školním roce navštěvuje ZŠ v Šilheřovicích 153 dětí.

18. 9.

  • Zahájení plaveckého výcviku (celkem 8 lekcí) pro 2. - 4. třídu v Kravařích

26. 9.

  • Dopravní výchova pro 3. třídu na dopravním hřišti v Hlučíně