Kroužky ve školním roce 2017/2018


Mgr. Fojtíková                Anglický jazyk pro 1. tř.             úterý            14.15 - 15.00

Mgr. Chamrádová          Pedagogická inetrvence         středa          14.00 - 14.45

Mgr. Kalíková                 Pedagogická intervence          čtvrtek         14.00 - 14.45

                                       Doučování žáků (Grant)           středa          14.00 - 15.00

Andrea Klapcová           Keramika (1x za 14 dní)             pondělí        15.00 - 16.30

Iveta Koperová              Taneční kroužek pro 9. tř.        pondělí        16.30 - 17.30

Mgr. Plačková                Pedagogická intervence         pondělí        14.30 -  15.15

Mgr. Řehánková             Pedagogická intervence         čtvrtek         6.55 - 7.40

                                       Doučování žáků (Grant)         liché středy   14.15 - 15.15  

                                                                                                             15.20 - 16.20

Mgr. Tichá                      Doučování žáků (Grant)           středa          6.50 - 7.50

p. Skopalíková               Taneční škola                           čtvrtek         14.00 - 15.00

p Petr Kuchta                 Rytmik - florbal                         středa          14.30 - 16.30