Beseda o 2. světové válce s paní Janou Gebauerovou

13.04.2019

V pondělí 8. dubna 2019 navštívila naši školu paní Jana Gebauerová. Pro žáky osmé a deváté třídy přednášela na téma - 2. světová válka. Paní Gebauerová nejprve zajímavým a srozumitelným způsobem přiblížila žákům průběh 2. světové války v celé Evropě počínaje napadením Polska v roce 1939 až po osvobození v roce 1945. Pohovořila o událostech v naší zemi a o způsobu života v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Hlavní důraz byl kladen na náš region - Prajzskou, zdejší obyvatelstvo, řeč a způsob života. Vše dokládala na konkrétních příkladech členů své rodiny a podala tak cenné svědectví o krutosti dané doby.

Mgr. Pavlína Řehánková