Beseda s Herbertem Paverou

05.05.2018

Ve středu 18. dubna 2018 měli žáci 6. - 9. tříd Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat významného hosta. Byl jím bývalý člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda Sdružení obcí Hlučínska a dlouholetý starosta obce Bolatic, Mgr. Herbert Pavera.

Žáci 6. a 7. třídy měli přednášku na téma Parlament ČR. Herbert Pavera hovořil o struktuře Parlamentu České republiky, jakožto dvoukomorovém zákonodárném sboru ČR, tvořeném Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Představil také webové stránky Parlamentu ČR a názorně žákům ukázal, jak se v nich mají orientovat. Na programu přednášky byly parlamentní volby, proces přijímání zákonů, přehled zákonodárné činnosti, hlasovací a jednací řád sněmovny aj.

Pro žáky 8. a 9. třídy byl připraven tematický celek - Hlučínsko a jeho význam. Žákům 8. třídy přednáška doplnila učivo zeměpisu, v rámci kterého se v současné době pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Bachroníkové právě otázkou tohoto regionu blíže zabývají. Žáci 9. třídy měli možnost prohloubit si znalosti a rozšířit obzor. Herbert Pavera představil nejen Hlučínsko, ale i organizaci Sdružení obcí Hlučínska, kde již řadu let vykonává funkci předsedy. Problematiku pojal nejen z hlediska geografických a historických souvislostí, ale vyzdvihl taktéž roli zdejší "prajzské" kultury, která vždy sehrávala značnou úlohu. Zároveň vyzval k jejímu zachování pro budoucí generace. V závěru byl vyhrazen prostor pro dotazy žáků i vyučujících.

Děkujeme tímto Mgr. Herbertu Paverovi za přízeň naší škole a věříme, že se s ním opět setkáme při některé z dalších zajímavých přednášek.

Mgr. Pavlína Řehánková