Divadélko nekouše

22.10.2017

Ve středu 11. 10. 2017 navštívili žáci 2. stupně ZŠ v Šilheřovicích divadelní představení Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury, což je další ze série netradičních výchovně vzdělávacích pořadů pro školní mládež. Toto představení pod taktovkou Divadélka pro školy z Hradce Králové se odehrálo v místním Kulturním domě.

Protagonisté se tentokrát zaměřili na období pozdní renesance a baroka, kdy Španělsko zažívalo největší kulturní rozmach ve svých dějinách. Pásmo obsahovalo úryvky ze čtyř dodnes uváděných her, doplněné odborným výkladem o autorech či historických souvislostech. Zkušená herecká dvojice, formou odlehčené improvizované přednášky, žákům přiblížila toto učivo literárních osnov.

Úvod představení patřil komediální ukázce ze hry Vzbouření v blázinci od nejvýznamnějšího španělského renesančního dramatika Lope de Vegy. Druhá ukázka byla ze hry Zbožná Marta. Jejím autorem je Tirso de Molina. Ve spolupráci s publikem v ní herci vybírali nevěstu pro zbohatlíka Hejtmana Urbina. Z barokního období byl do pásma vybrán úryvek ze hry Dáma skřítek od básníka a dramatika Pedra Calderóna de la Barca, nejvýznamnějšího dramatika kastilského baroka, jehož stěžejném tématem byla lidská čest. Role stárnoucí vdavek chtivé Doni Angely v ryze pánské herecké společnosti nesla prvky divadelního "cimrmanismu" a způsobila ohromné pobavení publika. Představení pak vyvrcholilo ukázkou dramatizace nejznámějšího díla zlatého věku a literatury Španělska vůbec, satirického románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha od spisovatele a dramatika Miguela de Cervantese y Saavedry. I když reálný život byl pro Cervantese rozhodně nezáviděníhodný, poněvadž ho stíhalo jedno neštěstí za druhým, tak o jeho velkolepém literárním díle, které získalo světový ohlas, se to rozhodně říci nedá.

Divadélko přitažlivou formou doplnilo učivo Českého jazyka a literatury. Žáci se tak prostřednictvím volných moderátorských vstupů zábavným způsobem seznámili s díly předních španělských dramatiků a jejich přínosem pro světové divadlo. Celkový dojem z představení umocňoval neustálý kontakt herců s publikem, které se rozhodně nenudilo.

Mgr. Pavlína Řehánková

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.