Drakiáda

08.11.2018

V sobotu, 6. 10. 2018, se na hřišti TJ Sokol Šilheřovice setkali příznivci netradičního sportu - pouštění draků. Počasí letos účastníkům přálo, což se zobrazilo i v hojné účasti dětí, v doprovodu svých rodičů. Děti, společně ruku v ruce s rodiči, soutěžily o odměny v různých disciplínách (např. o nejvýše či nejdéle létajícího draka, nejkrásnější dračí jméno, či originálně ozdobeného draka...), rovněž se mladší žáčci i "školkáčci" naplno pustili do soutěží zručnosti, které si pro ně připravila paní I. Koperová (učitelka školní družiny). Největší dík však patří organizátorům této akce - Unii rodičů při ZŠ Šilheřovice, která zajistila pěkný program, sladké odměny, občerstvení pro malé i velké účastníky a také hudební doprovod (z rukou p. A. Jauerniga). Děkujeme! UR přejeme, aby její řady rozšířili rodiče, kteří by se rozhodli pokračovat v těchto akcích, určených těm nejmilejším - našim dětem, i v příštích letech.

                                                                                                                                     Mgr. Fojtíková