Exkurze v OZO

11.09.2019

Dne 10. 09. 2019 žáci ZŠ Šilheřovice navštívili Centrum odpadové výchovy společnosti OZO Ostrava, zabývající se odvozem a zpracováním odpadu (obsluhující i naši obec). Zde byl pro naše děti připraven vzdělávací program ve 2 blocích, dle věkové kategorie:

Mladší žáci (1.- 3. třída) - "Ozíci a Skládkoobr"

Starší žáci (4.- 5. třída) - "Honzovy rady (jak na odpady)"

V těchto programech se žáci seznámili s jednotlivými skupinami do kterých třídíme odpad. Naučili se rozlišovali 6 typů (i barev) označující kontejnery na jednotlivé druhy odpadu (směsný, sklo, plasty, papír, nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad).

V rámci exkurze žáci třídili, pojmenovávali a zapisovali odpadky do jednotlivých skupin, dle materiálu ze kterého byl daný výrobek vyroben.

Součástí vzdělávací akce byl program s interaktivním videem, písničkami (pro mladší děti), malováním obra libujícího si v pojídání nesprávně roztříděného odpadu "Skládkoobr", ale také interaktivní hry ve skupinách(, které byly zakončeny soutěží o pěkné ceny. Všichni účastníci si tak z tohoto dne odnesli nejen nějaký ten dáreček, znalost ve správném třídění odpadu, ale i přesvědčení, že k čistému životnímu prostředí a správné recyklaci může přispět každý k nás. Zkusme i my, "dospěláci", každodenně používat trojbarevné tašky na tříděný odpad a utvrzujme naše děti ve správném třídění tím nejjednodušším způsobem - vlastním příkladem.
Mgr. Petra FojtíkováUčitelka 1. stupně ZŠ


Fotografie z exkurze naleznete zde.