Masopust

07.05.2019

V rámci projektu:,, Ze školy do života" proběhl ve školní družině projektový den Masopust. Školní družinu navštívila p. Jana Gebauerová, která s dětmi besedovala o tom, jak se slavil Masopust v Šilheřovicích. Vyprávěla žákům o zvycích na Hlučínsku, předvedla ukázky nářečí. Děti se do besedy aktivně zapojily kladením otázek.

Následoval Masopustní rej v masek v tělocvičně. Maškarní rej navštívily také děti z polské družební školy v Chalupkách. Bylo podáváno tradiční masopustní pečivo - koblížky. Děti tančily a soutěžily. Na závěr maškarního reje si děti vylosovaly hezké ceny v tombole. Děkuji za spolupráci p. učitelkám 1.st., které se na veselém odpoledni aktivně podílely.

Iveta Koperová, vychovatelka školní družiny