Orientační běh

28.06.2018

Dne 26.6. se žáci 5.-8. třídy zúčastnili orientačního běhu. Žáci si ověřili své znalosti na stanovištích, kde odpovídali na různé otázky, které si pro ně připravili deváťáci. Těm, kteří se této akce zúčastnili byly předány sladké odměny.

                                                                                                                     Tereza Sobolová, 9. třída