Pohled sám na sebe a vztah já a ty

12.06.2019

Pohled sám na sebe a vztah já a ty - tak se nazýval program pro podporu sociálních vztahů, který v naší Základní škole v Šilheřovicích realizovalo Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava. Přednášela paní Marie Fridrichová, a to ve dvouhodinových blocích pro sedmou, osmou a devátou třídu.

Program ukázal, že pochopení sebe sama a zdravé sebepřijetí jsou nutným předpokladem pro zdravou osobnost. Mluvilo se o potřebě prožívat vztahy, o zralé lásce, o sexualitě. Sexualita byla představena jako vysoce pozitivní hodnota, ke které lze přistupovat s úctou, odpovědností a smysluplně. Charakterizovány byly pojmy zamilovanost, doba chození a náplň doby chození. Na drobných příbězích z praxe byl hledán klíč, jak budovat kvalitní a perspektivní vztah. Cílem celého programu bylo hledání zralého vztahu k druhému člověku i k sobě samému.

Program byl uskutečněn v rámci školské primární prevence s názvem Škola osobního života.

Mgr. Pavlína Řehánková