Polská spolupráce

07.05.2019

V rámci spolupráce s polskou školou v Chalupkách se účastníme vyukových programů na naší škole zaměřených na přírodovědné obory. Stavěli jsme např. hmyzí domeček, zkoumali vlastnosti půd a vytvářeli vylinkovou zahrádku.

Mgr. Kateřina Bachroníková