Projekt "Staleté kořeny"

18.11.2018

Projekt Staleté kořeny byl vytvořen k 100. výročí založení Československé republiky. Zahrnuje mediální kampaň, vzdělávací programy pro školy a knihovny, vysazování lip století a distribuci propagačních materiálů. Smyslem projektu je ukázat na naše kořeny, odhalit národní identitu a popularizovat hodnotový odkaz našich nejvýznamnějších osobností.

Také naše Základní škola v Šilheřovicích se do tohoto projektu zapojila. Ve středu 14. listopadu 2018 byl pro sedmou, osmou a devátou třídu připraven interaktivní program rozdělený do tří dvouhodinových bloků, které vedla Mgr. Dana Eliášová, koordinátorka projektu.

Žákům byly postupně představeny čtyři hodnoty jako čtyři ideje, na kterých byla založena naše státnost - pravda, víra, svoboda a důstojnost - a odhalena aktuálnost těchto hodnot v dnešním světě. Formou interaktivní práce se žáci mohli přesvědčit o tom, že tak jako strom bez svých kořenů padá, tak i národ, pokud se zřekne svých idejí, na kterých byl založen. A také o tom, že budoucnost českého národa spočívá v návratu k hodnotám a idejím našich předků a dokud tyto ideje v národě zůstávají a lidé je žijí, dotud národ trvá.

Dnešní doba je založena na hodnotách, které pravdu, víru, svobodu a důstojnost tak často opomíjejí, a dokonce někdy i zesměšňují. Proto bylo dobře, že se žáci mohli přesvědčit o tom, jakou důležitou roli tyto klíčové hodnoty hrály při utváření našeho státu a národa a jakou důležitou roli hrají v životě každého člověka dodnes.

Mgr. Pavlína Řehánková