Recitační soutěž

25.02.2019

Řada dětí naší ZŠ se zúčastnila školního kola recitační soutěže, na které vzorně předvedly svůj um v recitačním přednesu. Z jejich vystoupení byl cítit zájem o umělecké vyjádření, proto bylo velmi těžké vybrat celkem šest žáků ze tří kategorií prvního stupně ZŠ, kteří postoupí do okrskového kola dětské scény v Hlučíně. Po poradě učitelů a vedení školy byli vybráni žáci, kteří se představili v dalším kole. 14. 2. 2019 proběhlo okrskové kolo v DDM Hlučín. Konkurence přednášejících byla na vysoké úrovni. Přednes a projev dětí byl úchvatný. Vztah k poezii, přednesen dramatickým výrazem textu, mnohdy předčil očekávání všech přítomných. Radost nás dospělých, slyšena dětským postojem k přednesu, v dnešní technické době, byla převeliká. Ani naši žáci nás nezklamali. Jejich projev byl spontánní a tvořivý, přesto nikdo z našich žáků nepostoupil do okresního škola. Poděkování patří nejen našim dětem, připravujícím učitelům z 1. stupně, ale i rodičům, kteří podporují tyto činnosti, které naši školu zviditelňují a zhodnocují. Děkujeme!

Mgr. Pavla Kačmářová