Setkání s cestovatelem Tomášem Kubešem

15.11.2017

Dne 14. 11. 2017 zavítal na naší školu cestovatel pan Tomáš Kubeš. Vyprávěl dětem o svých poznatcích a zážitcích z cest po Indii, které doprovázel typickou indickou hudbou, promítáním fotografií a videí. Velké množství dotazů nasvědčovalo tomu, že žáky toto téma zaujalo a odcházeli ze zajímavého představení spokojeni.
Mgr. Jana Ratimorská