Slavnostní uvítání našich prvňáčků

06.09.2019

Dne 2. 9. 2019 byli v sále Obecního úřadu slavnostně přivítáni naši nejmenší žáčci, kteří letos poprve usedli do školních lavic. Prvňáčky přivítal pan starosta Mgr. Radek Kaňa, pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík a pan ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice Mgr. Jan Pavelka. Velké díky patří také paní Mgr. Fojtíkové a jejím žákům, kteří si pro naše nové žáčky a jejich rodiče připravili krátký program a věcné dárky.