Svět techniky

28.02.2018

27. 2. 2018 se žáci sedmého, osmého a devátého ročníku zúčastnili výukových programů ve Světě techniky v Ostravě. Tématem pro deváťáky byla "Záhada jaderné elektrárny". Žáci se seznámili s teoretickými základy radioaktivity a poté si prakticky zjišťovali radioaktivitu látek kolem sebe, zabývali se poločasem rozpadu jader a vyzkoušeli si i bezpečnostní oděv při znečištění ovzduší radioaktivitou.

Pro žáky osmého ročníku bylo připravené téma "Žijí tady s námi". Po úvodní teoretické části si žáci připravili vzorek kvasinek, pozorovali tyto organismy pod mikroskopem a vytvořili si i vzorek bacilů kolem nás.

Program sedmáků nesl název "Jak zprovoznit nemocnici". Po základním opakování fyzikálních pojmů si žáci sestavovali elektrické obvody, aby tak zprovoznili nemocnici či spustili vrtulník, nebo se pokusili pomocí elektrostavebnice zapojit alarm.

Myslím, že všechny programy byly pro žáky velmi přínosné a rozšířily jak vědomosti, tak i dovednosti žáků v oblastech biologie i fyziky. Velmi bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu, který nám díky finanční dotaci tyto programy umožnil.

Mgr. Kateřina Bachroníková