Výstava Werichovci

07.10.2017

Dne 6. 10. 2017, se žáci 6. a 7. třídy naší školy zúčastnili spolu s pedagogickým doprovodem výstavy "Werichovců", která se uskutečnila v KD v Markvartovicích.

A co si vlastně naši žáci prohlédli? Jednalo se o výstavu obrázků a textů pohádek, jejichž autorem není nikdo jiný než Jan Werich. Žáci si tak připomněli texty nejznámějších Werichových pohádek, a to například pohádku Tři veteráni, Princezna Koloběžka první, O rybáři a jeho ženě aj. Nechodili jen bezduše od obrázku k obrázku, aniž by pohledem zavadili o text pohádek, ale byli jednotlivě vtaženi do průběhu celé výstavy paní průvodkyní, která nám poskytla odborný výklad o životě a tvorbě Jana Wericha, který doložila fotografiemi a žáky nenásilnou formou přiměla přemýšlet nad obsahem Werichových pohádek, nad moudrostí a ponaučením, která se v nich skrývají.

Výstava se všem moc líbila a touto cestou bychom chtěli poděkovat paní průvodkyni za její profesionalitu a cenné rady do života.

Mgr. Lucie Plačková