Základní školu v Šilheřovicích navštívil pamětník Rostislav Sochorec

27.03.2019

Hostem 9. třídy Základní školy v Šilheřovicích byl dne 7. března 2019 již po několikáté Rostislav Sochorec mladší. Pamětník, který se do Ostravy přistěhoval před padesáti lety z jižní Moravy. Jeho otcem byl Rostislav Sochorec, československý politik, poslanec Národního shromáždění, kterého komunistická StB zatkla ještě před únorovým převratem, a stal se tak jednou z prvních obětí rudého teroru.

Beseda začala shrnutím politických souvislostí po roce 1945, které vedly k únorovému převratu v roce 1948, kdy se komunistický režim zmocnil vlády v celé naší zemi. Toto zajímavé a poutavé vyprávění "z pravé ruky" bylo dokládáno na příkladu celé Sochorcovy rodiny, na níž komunistický režim velmi těžce dolehl.

Mgr. Pavlína Řehánková

Medailon pamětníka a jeho otce

Ing. Rostislav Sochorec (1931)

- narozen 10. října 1931 ve Starém Městě u Uherského Hradiště
- otec, poslanec Národního shromáždění, zatčen v únoru 1948, ve vězení zemřel, rodina stíhána
- pracoval jako zemědělský dělník na matčině hospodářství
- v letech 1952-1954 na vojně u PTP
- od roku 1954 v Hydrometeorologickém ústavu v Brně - technik podzemních a povrchových    vod
- od roku 1960 v Hydrometeorologickém ústavu v Ostravě - hydrolog
- od roku 1990 ředitel pobočky ČHMÚ v Ostravě
- člen a IT pracovník Ústřední rady Svazu PTP - VTNP ČR
- žije v Ostravě

Dr. Ing. Rostislav Sochorec (2. 7. 1900 - 13. 5. 1948)

- byl již před válkou poslancem Národního shromáždění za ČSL. Po válce se vrátil do politického života jako přísedící Zemského národního výboru v Brně a stal se místopředsedou Jednotného svazu zemědělců. Po 1. volbách v r. 1946 zasedl do parlamentních lavic za ČSL jako poslanec Ústavodárného národního shromáždění ČSR. Přesto, že požíval poslaneckou imunitu, byl již 23. února 1948 (tedy dva dny před únorovým pučem) přímo z jednání předsednictva Jednotného svazu českých zemědělců odvlečen příslušníky STB do vazby. Obvinění bylo na něj vypracováno až 19. března. Dne 23. března byl z Prahy převezen do věznice v Brně. Zde za nevyjasněných okolností 13. května 1948 zemřel. Pitva zemřelého byla zakázána a ohledání bylo bez uvedení jména lékaře a bez jeho podpisu. Tělo zemřelého bylo rodině vydáno v uzavřené rakvi se zákazem jejího otevření. Dr. Rostislav Sochorec jako zemědělský odborník měl naději stát se ministrem zemědělství. Nastupující komunistická moc však každého, kdo by při tzv. kolektivizaci zemědělství byl schopným oponentem, předem odstranila. Takto tedy vypadalo převzetí moci dělnickou třídou, jinak řečeno nástup diktatury proletariátu. V roce 1991 byl Dr. Ing. Rostislav Sochorec vyznamenán in memoriam řádem T. G. Masaryka - I. třídy.