Základní školu v Šilheřovicích opět navštívila spisovatelka Eva Tvrdá

12.06.2019

Začátkem měsíce června 2019 jsme mohli na Základní škole v Šilheřovicích opět přivítat paní spisovatelku - Evu Tvrdou. Jsme rádi, že vždy s ochotou přijme pozvání a do naší školy ráda zavítá. Beseda byla uspořádána ve čtyřech blocích (podle věku žáků) a zúčastnil se jí 1. i 2. stupeň.

Besedy jsou vždy tematicky zaměřeny. Nejinak tomu bylo i nyní. Tentokrát byl zřetel kladen na oblast Hlučínska a jeho vývoje v časové ose. Žáci byli rovněž seznámeni s nelehkým životem zdejšího obyvatelstva a každodenností. Paní Tvrdá svůj výklad doplňovala četbou krátkých povídek, které o dané problematice dostatečně vypovídaly.

Děkujeme paní Evě Tvrdé za čas, který nám věnovala, a přejeme hodně úspěchů v její práci!

                                                                                                                      Mgr. Pavlína Řehánková