NOVINKY


V únoru 2018 byl vyhlášen již 47. ročník Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež, jejímž organizátorem je na celosvětové úrovni Světová poštovní unie a pořadatelem české části je Česká pošta, s.p. Soutěž je otevřená pro chlapce a dívky do 15 let a rozsah textu je stanoven nejvýše na 1000 slov. Dopis může být napsán na počítači i rukou.

Ve středu 18. dubna 2018 měli žáci 6. - 9. tříd Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat významného hosta. Byl jím bývalý člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda Sdružení obcí Hlučínska a dlouholetý starosta obce Bolatic, Mgr. Herbert Pavera.

Dne 20.3 jsme se s žáky šestých až devátých ročníků zúčastnili soutěže Velká cena ZOO. Tématem letošního ročníku byly Louky a pole ČR. Zodpovědně jsme se připravili, a ačkoliv mám do postupu do dalšího kola uteklo pár bodů, jsme zase o něco vzdělanější a chytřejší. Odměnou nám byla procházka po ZOO Ostrava a kafe v automatu. Začínáme se připravovat...

První jarní den jsme přijali pozvání naší partnerské školy v polských Chalupkach na akci "Vítání jara". Žáci 8. a 9. třídy strávili krásné dopoledne se svými polskými vrstevníky při různých soutěžních aktivitách. Mgr. Magdalena Hluchníková

V rámci projektu Školní zahrada probíhají v těchto měsících na naší škole setkání žáků našich a polských tříd ze ZŠ Chalupky. Součástí každého setkání je procházka školní zahradou a pak pracovní listy zaměřené na toto téma. Žáci si tak prohloubí své znalosti nejen z přírodopisu, ale také ze zeměpisu a angličtiny. Věřím, že nejen tato setkání ale i...

Společné zakončení zimní bruslařské sezóny proběhlo 24. 3. 2018 na Zimním stadionu v Bohumíně. Spousta dětí, jejich rodičů a kamarádů přišlo naposled provětrat svou bruslařskou výzbroj. Děkujeme Unii rodičů za úhradu této akce. Mgr. Magdalena Hluchníková

Dne 8. 2. 2018 proběhlo v Opavě okresní kolo Anglické olympiády. Naši školu, mezi 35 nejlepšími angličtináři okresu, reprezentoval Ondřej Volejníček, žák 9. třídy. Ondrovi děkujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů. Mgr. Magdalena Hluchníková