NOVINKY


V rámci spolupráce s polskou školou v Chalupkách se účastníme vyukových programů na naší škole zaměřených na přírodovědné obory. Stavěli jsme např. hmyzí domeček, zkoumali vlastnosti půd a vytvářeli vylinkovou zahrádku.

Dne 8.4 2019 proběhl na naší škole jarní sběr papíru. Tentokrát se nám podařilo nasbírat 1970 kg, což znamená zisk 2 294 Kč. Peníze budou předány jednotlivým třídám dle množství nasbíraného papíru.

V pátek 5. dubna jsme se zúčastnili akce
"Ukliďme Česko". Prošli jsme společně velkou část Šilheřovic a posbírali, co se dalo.

Masopust

07.05.2019

V rámci projektu:,, Ze školy do života" proběhl ve školní družině projektový den Masopust. Školní družinu navštívila p. Jana Gebauerová, která s dětmi besedovala o tom, jak se slavil Masopust v Šilheřovicích. Vyprávěla žákům o zvycích na Hlučínsku, předvedla ukázky nářečí. Děti se do besedy aktivně zapojily kladením otázek.

V pondělí 8. dubna 2019 navštívila naši školu paní Jana Gebauerová. Pro žáky osmé a deváté třídy přednášela na téma - 2. světová válka. Paní Gebauerová nejprve zajímavým a srozumitelným způsobem přiblížila žákům průběh 2. světové války v celé Evropě počínaje napadením Polska v roce 1939 až po osvobození v roce 1945. Pohovořila o událostech v naší...

Dne 21. 3. se žáci a vyučující naší školy připojili k tzv. PONOŽKOVÉMU DNI. Tento světový den Downova syndromu byl letos věnovaný nejen lidem, kteří tímto onemocněním trpí, ale také všem lidem, kteří jsou jiní. V tento den si tedy každý, kdo chtěl vzal každou ponožku jinou.

Hostem 9. třídy Základní školy v Šilheřovicích byl dne 7. března 2019 již po několikáté Rostislav Sochorec mladší. Pamětník, který se do Ostravy přistěhoval před padesáti lety z jižní Moravy. Jeho otcem byl Rostislav Sochorec, československý politik, poslanec Národního shromáždění, kterého komunistická StB zatkla ještě před únorovým převratem, a...