NOVINKY


Exkurze v OZO

11.09.2019

Dne 10. 09. 2019 žáci ZŠ Šilheřovice navštívili Centrum odpadové výchovy společnosti OZO Ostrava, zabývající se odvozem a zpracováním odpadu (obsluhující i naši obec). Zde byl pro naše děti připraven vzdělávací program ve 2 blocích, dle věkové kategorie:

Dne 2. 9. 2019 byli v sále Obecního úřadu slavnostně přivítáni naši nejmenší žáčci, kteří letos poprve usedli do školních lavic. Prvňáčky přivítal pan starosta Mgr. Radek Kaňa, pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík a pan ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice Mgr. Jan Pavelka. Velké díky patří také paní Mgr. Fojtíkové a jejím žákům, kteří si pro naše nové žáčky...

Pohled sám na sebe a vztah já a ty - tak se nazýval program pro podporu sociálních vztahů, který v naší Základní škole v Šilheřovicích realizovalo Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava. Přednášela paní Marie Fridrichová, a to ve dvouhodinových blocích pro sedmou, osmou a devátou třídu.

Začátkem měsíce června 2019 jsme mohli na Základní škole v Šilheřovicích opět přivítat paní spisovatelku - Evu Tvrdou. Jsme rádi, že vždy s ochotou přijme pozvání a do naší školy ráda zavítá. Beseda byla uspořádána ve čtyřech blocích (podle věku žáků) a zúčastnil se jí 1. i 2. stupeň.

Dne 30. 5. se vybraní žáci 6., 7., 8. a 9. třídy zúčastnili sportovního zápolení na olympiádě v Píšti. 22 sportovců se s vervou pustilo do soutěžení v disciplínách, kterými byli fotbal, florbal, ringo a přespolní běh, a se ctí se utkali se soupeři z Hati, Píště a polských Krzizanovic.

V rámci spolupráce s polskou školou v Chalupkách se účastníme vyukových programů na naší škole zaměřených na přírodovědné obory. Stavěli jsme např. hmyzí domeček, zkoumali vlastnosti půd a vytvářeli vylinkovou zahrádku.

Dne 8.4 2019 proběhl na naší škole jarní sběr papíru. Tentokrát se nám podařilo nasbírat 1970 kg, což znamená zisk 2 294 Kč. Peníze budou předány jednotlivým třídám dle množství nasbíraného papíru.

V pátek 5. dubna jsme se zúčastnili akce
"Ukliďme Česko". Prošli jsme společně velkou část Šilheřovic a posbírali, co se dalo.

Masopust

07.05.2019

V rámci projektu:,, Ze školy do života" proběhl ve školní družině projektový den Masopust. Školní družinu navštívila p. Jana Gebauerová, která s dětmi besedovala o tom, jak se slavil Masopust v Šilheřovicích. Vyprávěla žákům o zvycích na Hlučínsku, předvedla ukázky nářečí. Děti se do besedy aktivně zapojily kladením otázek.