Pedagogický sbor

ředitel školy: Mgr. Jan Pavelka

zástupce ředitele školy: Mgr. Pavla Kačmářová


Mateřská škola

Třída VEVERKY                 Barbora Slavíková, Eva Kačmářová

Třída BERUŠKY                 Simona Chybíková, Marcela Šlosárková


Základní škola

Třída                                  Třídní učitel

I.                                         Mgr. Pavla Kalvarová

II.                                        Mgr. Ing. Petra Fojtíková

III.                                       Mgr. Hana Čížková

IV.                                       Mgr. Zdeňka Komůrková

V.                                        Mgr. Pavla Kačmářová

VI.                                       Mgr. Katarína Ďurajková

VII.                                      Mgr. Kateřina Bachroníková

VIII.                                     Mgr. Olga Tichá

IX.                                       Mgr. Lucie Plačková

Netřídní učitelé:       Mgr. Tomáš Smolek

                                   Bc. Petr Machej

                                   Mgr. Pavlína Řehánková - výchovná poradkyně