Učitelé online

Název projektu: UČITELÉ ONLINE

Naše škola se v letošním šklním roce zapojila do projektu pod názvem "UČITELÉ ONLINE", který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Příjemcem podpory je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., partnery projektu jsou firma ITveSkole, o.p.s., 30 základních a 6 středních škol. Projekt bude realizován v období září 2014 - červenec 2015.

Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy. Záměrem projektu je proškolit více než 500 pedagogických pracovníků z 30 základních a 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Královehradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce.

Aktivity projektu:

- Vzdělávání ředitelů ZŠ a SŠ - podpora vedení škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy.

- Podpora metodiků ICT na ZŠ a SŠ - proškolení pedagogických pracovníků, kteří poté budou působit na škole na pozici metodika ICT.

- Mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce - školám a jejím pedagogům bude zajištěna metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu, podpora bude dostupná prezenčně i on-line.

- Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky - zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na efektivní využívání techniky, kterou jsou školy již vybaveny a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce a oborových didaktikách.

- Evaluace projektových aktivit - vyhodnocení přínosů/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

Přínos školám:

- proškolení pedagogové na školách v oblasti ICT, především v oblasti moderních dotykových technologií

- metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu

- získání moderního dotykového zařízení - tablety nebo dotykové notebooky

Informace o projektu: Silive Žvaková, ředitelka školy, tel. 595 054 146

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.